S festivalom želimo opozoriti na pomembnost zbirk kratke proze ter izpostaviti avtorice in avtorje, ki si zaslužijo zasesti mesto v zgodovini slovenske literature. Osrednja dogodka festivala so pripovedovalski večeri, na katerih povabljenci prosto pripovedujejo zgodbo na vnaprej določeno temo ter pogovor z nominiranci za nagrado Maruše Krese.