O festivalu

Novo mesto short

Festival kratke zgodbe

Mednarodni festival je posvečen kratki zgodbi. Napisani in govorjeni. Na festivalu podelimo
edino nagrado v Sloveniji za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta, ki je izšla v
Sloveniji. Organiziramo večere pripovedovanja na izbrane teme, kjer vsako leto poslušamo
zgodbe, ki še niso bile napisane, ter pogovore s pisateljicami, pisatelji kratkih zgodb in
ostalimi strokovnjaki. Gostimo vrhunske pisateljice, pisatelje in pripovedovalce.